top of page

DÜNYANIN SONU MASALI

“Ben onlara Senin sözünü ilettim, …ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum."

Yeşua.

Dünyanın ateş ve sülfürle sonunu getiren kindar insan misali tanrısı ile Yeşua’nın anlattığı gerçek Tanrı arasında çok fark vardır. İnsanlardan, dediklerini yapanları dünya standartlarında sefahat içinde sonsuz yaşatan ama kendisine karşı gelenleri sonsuz ateşlerde ölmelerine izin vermeden devamlı yakan bir tanrıdan bahseden peygamberlerin hezeyan sayılabilecek cehaletlerine bu devirde hala inananların olmasını  hayretle karşılamak lazım. Yeşua, 2000 yıl önce, ölüm ötesinde bunların olmadığını, Tanrının sevgi olduğunu, ışık olduğunu ve insanlardan sevgi yolunda sonuna kadar yürüyenleri kendisi ve Tanrı ile birlikte ebedi bir yaşamın beklediğinin mesajını bizlere vermişti. Halbuki diğerleri Tanrıyı şahsileştirmişler hatta bir kısmı kendi kabilelerinin tanrısı yapmışlardır. Maalesef Yeşua'nın gerçek mesajıda onun adını kullanan insanlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Yeşua diridir ve hala insanlara mesajlarının gerçeğini hatırlatmaktadır, sürekli alıcı gönüllere bir şekilde gerçeğin bilgisini iletmektedir. Bilgi verilmekte ama herhangi bir kabul, onay beklenmemektedir çünki bu olay içinde ruhların sayısı değil vasıfları önemlidir. Kimseden maddi bir beklentide yoktur. Olmazda. Hedef, sadece alabilecek seviyede olan ruhların uyarılmaları ve doğru bilgiyle donatılmalarıdır. Çarpıtılan bilgilerin doğrusu hatırlatılmaktadır.

Ruhsal olan gerçeği ruhaniyet yönü ağır basanlar alabilmektedir ancak bu arada bir çok sahte mürşitte türemiştir. En büyük düşkünlükleri para ve seks olan bu sahtekarların şeytanı temsil ettiklerini söylemek abes olmaz. Gerçek ruhaniler ise hiç bir zaman maddi konulara girmezler. Dünyasal takıntıları yoktur.  Tutkularını tamamen kontrol altına almışlardır. Kendilerini ön plana çıkarmazlar. Reklamlarını yapmazlar. Çok ince ve sakin insanlardır. Onlar falcılar gibi kişisel konulara girmezler. İnsanlardan herhangi bir menfaat talepleri olmaz. Zorlamazlar. Onlar bu dünyadan değillerdir.

Yeşua'nın gerçek mesajı 1700 yıl önce dünyanın baskın karanlık güçlerince değiştirildi ve böylece insanların yaşamlarında bu bilgiler ışığında doğru kararlar alması engellendi.

Ruhani mesajın orijinal çerçevesini kavramadan insanların cehalet çukurundan çıkması mümkün değildir. İnsanlar esasta Tanrının kızları ve oğullarıdır. Amaç ruhların Tanrının kalbinde ebedi yaşama ulaşmasıdır. Bunun yolu da önce Tanrıyı ve sonrada tüm varlığı sevmektir. Varlığın birbiri ile bir şekilde bağlı olduğu gerçeğinin idrak edilmesidir. Var ve bir olan Yaratanın her şeyin içinde ve dışında olduğunu bilmemizdir.  Tanrının ışık olduğunu ve bu ışıkta karanlık hiçbir şeyin bulunmadığını bilmektir. Dünyanın sonu gibi öcü masallarından artık kurtulmuş olmaktır. 

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İnsan ruhu ne güneştir, ne ay, ne toprak ve ne de başka birşey. İnsan insandır. Ruhu yeterince bilinçlenip arındığında Tanrı enerjisine değer ve birleşirler. Bedeni değil ruhu birleşir. Egosu da değil

MANASI NEDİR,?  YAŞANTIMIZDA VE KENDİ İÇİMİZDEKI YERİ NEDİR? Öncelikle kendimizle olan ilişkimizin sevgi esaslı olması demektir. Kendimizi sevmeden diğer insanları sevemeyiz. Diğer varlıkları sevemeyi

Tanrı mükemmeldir öyleyse bizim de mükemmel olmaya çalışmamız gerekiyor. (Matt 5:48) Tanrı bizi kucaklamak istiyor. En üst lütuf olan Kendisiyle Kaynakta birleşmeye çağırıyor. Dünyevi ayartmalara muha

bottom of page