top of page

İnsanları kutsayan da; kutsanan insanlarda, aynı aileden olur.

"İnsanları kutsayan da; kutsanan insanlarda, aynı aileden olur. Bu nedenle Yeşua Tanrı tarafından kutsanan tüm ruhlara kardeşim demekte bir sakınca görmemiştir."  İbraniler 2:11

Duygular materyalist felsefenin öne sürdüğü gibi beynin bir ürünü değildir. Duygu bilincin bir ürünüdür. Bilincin özel bir bölümünden çıkar. Sevgi de bu anlamda bilincin bir ürünüdür. Nefret de bilincin daha doğrusu bilinç eksikliğinin bir ürünüdür. Sevgi Tanrı bilincinin bir ürünüdür ve nefret ise Tanrısal bilinçten ayrılmış olmanın bir göstergesidir. Ölüm ötesinde beş duyu yoktur. Orada duygular hakimdir. Orada yaşamınızı sahip olduğunuz, bilincinize hakim olan duygular şekillendirir. Bu da gösteriyor ki cennet ya da cehennem diye tasvir edilen olgular bir haleti ruhiyeden ibarettir. Dünyadaki gibi beş duyu ile mekan içinde hissedilen maddi oluşumlar değildir.

İnsan beyni farklı durumlara karşı duygusal tepkilerini bioelektrik faaliyetlerini uyarlayarak verir. Bilinç beden ile beyin vasıtasıyla etkileşime geçer. Mesela bazı duygular tansiyonunuzun yükselmesi ile sonuçlanır. Çehrenizi değiştirir ve tüm bunlar bilincinizin içinde bulunduğu durumun beyin vasıtasıyla bedene aktarılmasındandır. 

Beyin ruh ile beden arasındaki irtibatı sağlayan bir aktarım organıdır. Bilinç ruhtandır. Duygularımızı yaratan bölüm ise her ne kadar maddeciler aksini savunsa da  bilincimizdir. Beyindeki bioelektrik faaliyetler bilinçten gelen duygulara göre değişerek farklı beden hareketlerini ve  yüz ifadelerini ortaya koyar. Bu da bilincin bedenle beyin vasıtasıyla iletişime geçtiğinin göstergesidir. Beyin her ne kadar tüm bedenin hareketlerini de organize ediyor olsa da ruha ait bir organdır. Bu nedenle tıp ilmi beyine nüfuz edememektedir. Edemeyecektir de.

Yeşua

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Dünyasal şeylere atfedilen önem büyük bir yanılgıdır. Çünkü bu hal düşüncelerimizi sonsuz olan Bir'den geçici olana çevirir. Bu durumda Tanrı kelimesini duyan, bu kelimenin gerisindeki sonsuzluğu deği

Tanrıya inanmayan komünist toplumlarda hiç durmadan çalışanlar asla birşeye sahip olamazlar. Kapitalist toplumlarda ise kendilerini sürekli daha fazla çalışmaya mecbur edecek birkaç basit gereksinime

Tanrı sevgidir. Bu temel sıfatı Onun evreni ve bizleri yaratmasının nedenidir. Evrende hem ruhsal yaşam vardır hem de maddi yaşam. İkisi iç içedir. Tanrı varlıklara özgür irade vermiştir ki bu varlıkl

bottom of page