top of page

KUTSAL KONSEY (KUTSAL RUH)

Tanrı sevgidir. Bu temel sıfatı Onun evreni ve bizleri yaratmasının nedenidir. Evrende hem ruhsal yaşam vardır hem de maddi yaşam. İkisi iç içedir. Tanrı varlıklara özgür irade vermiştir ki bu varlıklar kendisiyle birlikte hareket edip Ona hizmet edebilsinler. Bu seçimi de sevgiyle yapabilsinler. Tanrı yarattıklarını onların tepesindeki bir zorba olarak yönetmez. Onlarla birlikte çalışır. Onların da yarattığı evreni yönetmekte kendisine yardım etmelerine izin verir.

Tanrının yönetmekte kendisine yardım etmesine izin verdikleri sadece insanlar değildir. O bir çok ruh varlığını da bunun için yaratmıştır. Tanrının yarattığı ruhsal bir konsey, bir meclis vardır. Kutsal Ruh denilen olgu budur. Elbette Tanrı herşeyi tek başına yapmaya muktedirdir. Ancak böyle bir konsey Tanrının sevecen doğasıyla uyumludur. Kendisi yarattıklarıyla birlikte çalışmayı tercih etmektedir. Yargı ve hüküm elbette kendisine aittir ama evrenin işlerini yarattıkları ile birlikte yapmayı arzu etmektedir. 

Bu konsey Kutsal Ruh topluluğudur. Bu makam Tanrının bizlere bir lütfudur. Arınmış ruhların birlikteliğidir. Bu konsey birdir. Onlar "biz" diye konuşurlar. "Ben" diye konuşmazlar. Bu topluluğu örnek vermek gerekirse cıvaya benzetebiliriz. Kimyasal yoğun bir sıvı olan cıva bildiğiniz gibi dağılsa da yine toplanır ve bir olur. Bu ruhlarda konseyde birdirler ancak görev aldıklarında birlikten ayrılarak görevlerini yaparlar sonra tekrar birleşme vardır. Birleştiklerinde de her birinin kendi karakter farklılıkları vardır ancak özde birdirler. Bu konseyi aşırı övüp Tanrıya eşit bir yere koymak yanlıştır. Elbette bu meclis, bu konsey çok saygın bir makamdır. Ancak kendi varlığıyla kaim ve daim olan yalnız Tanrıdır. Diğer herşey var olmak için Ona muhtaçtır. Tüm yücelik Tanrınındır. Tanrı tekdir. Bunun unutulmaması gerekir.

Dünyada iken arınabilmiş ruhlara bu konseyden birinin kefil olması halinde o kişinin ruhu bedeninin  ölümünü takiben Tanrının huzuruna çıkarılır ve orada kutsallığı Tanrı tarafından onaylanır. Artık o ruh da bu konseyin bir üyesidir. Tabi yeni bir üyesi.

Yeşua2000 

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Dünyasal şeylere atfedilen önem büyük bir yanılgıdır. Çünkü bu hal düşüncelerimizi sonsuz olan Bir'den geçici olana çevirir. Bu durumda Tanrı kelimesini duyan, bu kelimenin gerisindeki sonsuzluğu deği

Tanrıya inanmayan komünist toplumlarda hiç durmadan çalışanlar asla birşeye sahip olamazlar. Kapitalist toplumlarda ise kendilerini sürekli daha fazla çalışmaya mecbur edecek birkaç basit gereksinime

Çünkü kendisini yaratan Tanrı kutsaldır. İnsanın sorumluluğu Tanrının kişiliğinde sabitlenmiştir. "Kutsal olun çünkü Tanrı kutsaldır." Onunla birlikte ebedi yaşamı hak etmek için insanında kutsal olma

bottom of page