top of page

KUTSAL TOPLULUK

Evrensel Kutsal Topluluk, tarih boyunca Mesih Yeşua'nın gerçek mesajına gönülden bağlananların toplamıdır.

Din, mezhep, ırk veya milliyet anlayışının ötesindedir. Birliği tam ve Tanrı katındadır, çünkü Kendisine bağlı gönülleri yalnız Tanrı tam olarak bilir. Bu boyutta ayrılık ya da bölünme söz konusu olamaz.

Mesih Yeşua vasıtasıyla Tanrıya bağlanan kişiye Tanrının manevi çocuğu denir. Tanrının manevi çocukları olur, ama “torunları” olmaz. Yani doğuştan olmaz. Mesih vasıtasıyla Tanrıya kavuşmanın tek yolu, bilinçli bir yaşa varınca kişinin gönüllü olarak O’na bağlanmasıdır.

Tanrının çocukları denebilir ama torunları denemez çünki doğuştan olmaz. Bu nedenle inananların hepsi eşittir. Çünkü her kişi, Yeşua'nın tanıttığı sevgi Tanrısına dönüp inandığı ve bu inancını içselleştirdiği zaman, ruhsal bedenin ayrılmaz bir parçası, bir üyesi olmak üzere bütün diğer inananlarla beraber aynı topluluk ile kaynaşır. Onları birleştiren bir din, bir merkez, bir yapı, bir örgüt değil, aynı Ruh’a ortak olmalarıdır.

“İman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruhla O'nda mühürlendiniz”.

“İster Yahudi ister Yunan (uyruğun önemi yok), ister köle ister özgür olalım (sınıf da yok), hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ ta kutsandık ve hepimizin aynı Ruh‘ tan enerji alması sağlandı”.

Mesih’e ve onun topluluğuna kavuşmak din değiştirmek değildir. Hristiyan dünyasında anlamını yanlış bildikleri ve Kutsal Ruh dedikleri Ruha ram olmaktır. Bireyselliğini kaybetmeden bir olmaktır. Biz olmaktır. Onlar artık insan değil ama Ruhtur. Kutsal Ruh Topluluğu.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İnsan ruhu ne güneştir, ne ay, ne toprak ve ne de başka birşey. İnsan insandır. Ruhu yeterince bilinçlenip arındığında Tanrı enerjisine değer ve birleşirler. Bedeni değil ruhu birleşir. Egosu da değil

MANASI NEDİR,?  YAŞANTIMIZDA VE KENDİ İÇİMİZDEKI YERİ NEDİR? Öncelikle kendimizle olan ilişkimizin sevgi esaslı olması demektir. Kendimizi sevmeden diğer insanları sevemeyiz. Diğer varlıkları sevemeyi

Tanrı mükemmeldir öyleyse bizim de mükemmel olmaya çalışmamız gerekiyor. (Matt 5:48) Tanrı bizi kucaklamak istiyor. En üst lütuf olan Kendisiyle Kaynakta birleşmeye çağırıyor. Dünyevi ayartmalara muha

bottom of page