top of page

TANRI İDRAKI SÜREKLİ GELİŞMELİDİR

"Yukarı yükseklere bakın. Derin bakın. Bilinçlerinizi yükseltin. Tanrıyı her şeyin kaynağı olarak düşünün. Tanrının ışığını düşünün.  Doğruları söylemekten korkmayın. Toprağın bağrında kalmaktan korkun. Sonsuz yaşamı arzulayın. Sonsuz yaşamı arayın. 

Tanrının huzuruna çıkabilmek için dua edin. Tanrının sevgi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Kalbinizde hâkim olan duygu değilse Tanrının huzuruna çıkamazsınız. "

Yeşua


İradeniz kuvvetli olsun. Takıntılarınızdan kurtulun. Etkilerini yönlendirin. Aksi takdirde zamanınızı boşa harcamış olursunuz.

Geçmişinizin tüm sorumluluğunu üstlenin. Dolduruşlara gelmeyin. Her yaptığınız şeyde hemen sonuç beklemeyin, siz sadece mücadelenize devam edin. Temkinli olun ve kontrol edemeyeceğiniz riskleri almayın. Duygularınızın esiri olmayın. Duygularınızı kabul edin çünkü onlar sizi yaşam tecrübelerine iter ama aklınız burada doğruya yönlendiren etken olsun.

Kibar olun. Bir fikir ya da inanç üzerinde sabitlenip zihinlerinizi kapatmayın. Farklılıklara hoşgörülü olun. Fanatik ya da bağnaz olmayın. Bu tip saplantıların temelinde derin korkular yatar.

Yaşamda esas olan mutluluktur. Üretken olmadan mutlu olamazsınız. Gerçek Tanrı inancı, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda çok farklı boyutlardadır. Yüzlerce yıl önceki insanların tasavvurlarının ötesindedir. Ulaşılan bilim ve teknoloji bu bilinç yükselişini beraberinde getirmiştir ancak ne yazık ki bu idrak sıçraması çok kısıtlı bir kesimde olabilmiştir. Çoğunlukta ise düşmanlık temelinde oluşan inançların ve ideolojilerin sebep olduğu fesat ve kin duyguları ile hareket eden güruhlar ve bunlara bakıp bunları red edeceklerine Tanrıyı ve Tanrısal değerleri reddeden insanlar vardır.

Aynı hataları sürekli tekrarlayan insanlar gibi hiçbir bilinç yükselişi yapmadan kendini sürekli tekrar eden toplumlar da yok olmaya mahkumdurlar. Esas olan Tanrı konusunda daha üst idraklere ulaşmak ve yaşamın sevgi ve sağ duyu temelli sürekli tümün hayrına doğru gelişen bir yere oturmasını sağlayabilmektir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İnsan ruhu ne güneştir, ne ay, ne toprak ve ne de başka birşey. İnsan insandır. Ruhu yeterince bilinçlenip arındığında Tanrı enerjisine değer ve birleşirler. Bedeni değil ruhu birleşir. Egosu da değil

MANASI NEDİR,?  YAŞANTIMIZDA VE KENDİ İÇİMİZDEKI YERİ NEDİR? Öncelikle kendimizle olan ilişkimizin sevgi esaslı olması demektir. Kendimizi sevmeden diğer insanları sevemeyiz. Diğer varlıkları sevemeyi

Tanrı mükemmeldir öyleyse bizim de mükemmel olmaya çalışmamız gerekiyor. (Matt 5:48) Tanrı bizi kucaklamak istiyor. En üst lütuf olan Kendisiyle Kaynakta birleşmeye çağırıyor. Dünyevi ayartmalara muha

bottom of page